اطلاعات برند

Woca

Woca

دهه ها تلاش برای اندوختن مهارت های فنی به ما این توانایی را داده است تا بهترین و قوی ترین روش نگهداری را چه برای پرداخت اولیه و نگهداری از محصولات چوبی کوچک و چه محصولات چوبی صنعتی تولید کنیم. ما مفتخریم که اولین برند در زمینه ی نگهداری سطح محصولات چوبی , هم در داخل و هم خارج ساختمان را تشکیل داده ایم به طوری که در سراسر دنیا حضوری فعال دارد و با وجود اینکه تولیدات ما در کشور دانمارک صورت می گیرد , محصولات ما به چهار گوشه ی جهان صادر می شود.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D