اطلاعات مشتریان

بیمارستان رسول اکرم

بیمارستان رسول اکرم

بیمارستان رسول اکرم بزرگترین مجموعه آموزشی بهداشتی درمانی غرب تهران است که حدود ۷۰۰ تخت برای بیماران در خود جای داده؛ این بیمارستان زیر مجموعهٔ مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D