تندیس الهیه (پارکت)

تندیس الهیه (پارکت)

تندیس الهیه (پارکت)

تندیس الهیه (پارکت)

تندیس الهیه (پارکت)

پروژه ی مهندس گلوی-تندیس الهیه(پارکت)


در این پروژه از پارکت مهندسی شده (سه لایه) American Walnut از برند Serifoglu استفاده شده است.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D