پروژه ی شهرک غرب

پروژه ی شهرک غرب

پروژه ی شهرک غرب

پروژه ی شهرک غرب

پروژه ی شهرک غرب


در این پروژه از چوب تراس Merbau  و چوبهای نمای  Thermo Yellow Pine و Thermo Ash از برند Vetedy استفاده شده است.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D